Delat IT SOC

Shared-SOC

Vad är en delad SOC?

I dagens snabbrörliga digitala värld är robust cybersäkerhet avgörande för företag av alla storlekar. Men mindre företag kämpar ofta med de höga kostnaderna och resurskraven för att upprätthålla ett dedikerat SOC-team. Det är här våra delade SOC-tjänster kommer in och erbjuder en kostnadseffektiv lösning som är skräddarsydd efter dina behov..

En delad Security Operation Center (SOC) utnyttjar gemensamma resurser för att tillhandahålla omfattande cybersäkerhetsövervakning och hantering för flera kunder samtidigt. Vårt expertteam övervakar kontinuerligt ditt nätverk för potentiella hot och säkerställer en snabb upptäckt och respons på säkerhetsincidenter. Denna samarbetsstrategi gör att vi kan leverera förstklassiga säkerhetstjänster till ett väldigt bra pris.

Key Roles

Nyckelroller i en delad SOC

  1. Säkerhetsanalytiker: Är den första försvarslinjen, övervakar säkerhetslarm och analyserar misstänkt aktivitet. De undersöker incidenter och ger initiala svar för att minska hoten.

  2. Incidentresponders: När en säkerhetsincident upptäcks tar incidentresponders över, begränsar och eliminerar hot. De arbetar för att minimera skador och återställa normal verksamhet så snabbt som möjligt.

  3. SOC-chefer: SOC-chefer övervakar hela verksamheten och säkerställer att alla processer löper smidigt. De samordnar mellan olika roller och upprätthåller kommunikation med kunder och tillhandahåller regelbundna uppdateringar och rapporter.

  4. Threat Hunters: Dessa proaktiva experter söker efter potentiella hot och använder avancerade tekniker för att identifiera sårbarheter och tecken på kompromettering innan de kan utnyttjas.

SIEM Tools

Integration med SIEM-verktyg

Security Information and Event Management (SIEM) verktyg är kärnan i våra SOC-operationer. SIEM-verktyg samlar in och analyserar data från olika källor inom ditt nätverk och ger realtidsinsyn i potentiella säkerhetshot. Vår delade SOC är designad för att fungera sömlöst med fleranvändar-SIEM-verktyg, vilket gör att vi effektivt kan hantera och skydda flera kunder samtidigt.

  • Vi använder vanligtvis de SIEM-verktyg som våra kunder redan har på plats. Men om du inte har ett befintligt SIEM-system kan vi sätta upp ett åt dig. Vårt team är skickligt i att arbeta med en mängd olika industristandard-SIEM-verktyg.

Cost-Effective

Varför välja vårt delade SOC?

  • Kostnadseffektivt: Genom att dela resurser kan mindre företag dra nytta av förstklassiga säkerhetstjänster utan de höga kostnaderna för ett dedikerat SOC. Tjänsterna från en delad SOC kan vara tillräckliga för din organisation.

  • Flexibilitet: Vi kan arbeta med dina befintliga verktyg eller sätta upp ett nytt SIEM-system skräddarsytt efter dina behov.

  • Expertis: Vårt team har omfattande erfarenhet av ledande SIEM-verktyg och öppen källkodslösningar, vilket säkerställer robust skydd för ditt företag.

  • Proaktiv övervakning: Kontinuerlig nätverksövervakning och proaktiv hotjakt hjälper oss att snabbt upptäcka och svara på hot, vilket minimerar potentiella skador.