Delad OT SOC

Shared-SOC

Varför är en SOC för OT viktig?

I dagens komplexa digitala landskap är det inte bara nödvändigt att säkra operativ teknik (OT); det är kritiskt för att upprätthålla motståndskraft och tillförlitlighet hos industriella operationer.

I hjärtat av våra cybersäkerhetstjänster finns i vårt delade SOC (Security Operations Center) för OT, som fungerar som den främsta försvarslinjen mot cyberhot som riktar sig mot kritisk infrastruktur och industriella kontrollsystem.

Vad gör vårt SOC för OT-team?

Vårt SOC för OT-team specialiserar sig på att skydda de system som är väsentliga för ditt företags operativa kontinuitet – från tillverkningsanläggningar till energiförsörjningsenheter. Genom att kontinuerligt övervaka, upptäcka och svara på cyberhot säkerställer vårt team att din operativa teknik förblir säker och motståndskraftig mot störningar. Det ultimata målet? Att skydda ryggraden i ditt företags produktivitet och effektivitet.

Hur är teamet organiserat?

arrow
1
Monitoring
Hotövervakningsanalytiker

är SOC:ens vakande ögon. Med hjälp av avancerade övervakningsverktyg övervakar de nätverkstrafik och systemloggar för att identifiera ovanlig aktivitet som kan indikera ett potentiellt hot. Deras snabba, precisa analys hjälper till vid tidig upptäckt och förebygger problem innan de eskalerar.

arrow
2
Response
Incidentresponskoordinatorer

När en säkerhetsincident upptäcks tar dessa teammedlemmar över. De samordnar insatserna och säkerställer att åtgärder vidtas snabbt och effektivt för att minska påverkan. Denna roll är avgörande för att hantera situationen och minimera driftstopp och operativa förluster.

arrow
3
Assessment
Sårbarhetsbedömningsspecialister:

Dessa experter fokuserar på proaktivt försvar och genomför regelbundna bedömningar av din OT-miljö för att identifiera sårbarheter innan de kan utnyttjas.
Deras arbete säkerställer att dina system inte bara försvaras mot kända hot, utan även förstärks mot potentiella framtida risker.

4
Compliance
Efterlevnadsrådgivare

Att säkerställa att din verksamhet följer branschstandarder och föreskrifter är grundläggande. Våra efterlevnadsrådgivare är experter på nationella och internationella cybersäkerhetsregler som är relevanta för OT. De arbetar kontinuerligt för att hålla din verksamhet inte bara säker, utan även i överensstämmelse med lagar och regler.

Vårt engagemang för kvalitet

Med GaliaIT sätter vi inte bara upp en SOC; vi integrerar den djupt med dina operativa behov. Vårt SOC för OT är strukturerat för att leverera just det, med ett tydligt fokus på att minimera risker och säkerställa en säker, efterlevnadsram.

Kontakta oss