GaliaIT - kundanpassad säkerhet med ett dedikerat Security Operations Team

Galia IT

Övervakning under dygnets alla timmar skyddar er bättre mot både interna och externa cyber hot. GaliaIT hjälper er att bygga ett framgångsrikt Security Operations Center genom att erbjuda dedikerade team som arbetar som en integrerad del av er organisation.

GaliaIT:s SOC-team fungerar som en integrerad del av er organisation, och övervakar, hanterar incidenter och aktivt söker efter säkerhetshot (threat hunting) dygnet runt, 365 dagar om året. Vi övervakar er infrastruktur kontinuerligt, agerar snabbt vid hot och arbetar proaktivt för att minimera risken för säkerhetsintrång.

Med vår dedikerade SOC får ni skräddarsydd säkerhet som anpassar sig till era specifika behov och miljöer, oavsett teknikstack. I dagens digitala landskap utgör OT (Operational Technology) en påtaglig cyberrisk för många branscher och organisationer. Att hantera säkerheten i OT-miljöer kräver specialiserad kunskap och erfarenhet. En dedikerad SOC har den fördelen att kunna fokusera på att säkerställa både IT- och OT-miljöer, vilket minskar risken för driftstörningar och förlust av produktivitet.

GaliaIT har den expertis som krävs för att skydda era digitala tillgångar från ständigt nya cyberhot.

Kundanpassad Säkerhet

GaliaIT agerar som en integrerad del av er organisation och arbetar direkt i era verktyg och system. Vårt SOC-team anpassar sig till ert sätt att arbeta och integreras sömlöst med era befintliga processer och verktyg för att säkerställa att vi kan leverera bästa möjliga säkerhetslösningar för er.

Dedikated team

GaliaIT's dedikerade SOC team är fullt allokerade till er organisation. Det innebär att ni får en nära samverkan med våra experter, vilket leder till snabbare och mer precist agerande vid hot eller incidenter. Teamet blir exklusivt och arbetar endast med er organisation. Vi signerar ett sekretessavtal med er så att ni kan känna er trygga med att er data och information är säkrad och konfidentiell. 

Kontinuitet och trygghet

Ett dedikerat SOC-team sträcker sig bortom enbart säkerhet. Det spelar en avgörande roll för att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten, säkerställer efterlevnad av regelverk och skapar en mer förutsägbar kostnadsstruktur för informationssäkerhet.

Vi på GaliaIT strävar efter att skapa starka och långsiktiga relationer med våra kunder och att vara en pålitliga partner inom cybersäkerhet.

Kontakta oss idag för att lära er mer om hur vår dedikerade SOC-tjänst kan hjälpa er att stärka er organisations säkerhet och skydda er mot cyberhot.