Dedikerad SOC

Dedikerad SOC

GaliaIT:s dedikerade Security Operations Center (SOC) agerar som en integrerad del av er organisation. Teamet arbetar dygnet runt, året runt, och är uteslutande tillägnat dig under ett sekretessavtal. Du skräddarsyr teamet med exakt rätt kompetens för din organisation, vilket ger dig rätt talang på plats.

Från SOC till NOC

Vi på GaliaIT förstår vikten av att inte bara säkerställa IT-säkerhet, utan också tillgänglighet, prestanda och tillförlitlighet. Vår SOC har potential att utvecklas till ett Network Operations Center (NOC), vilket ger oss möjlighet att ta ett bredare ansvar för er IT-infrastruktur.

En dedikerad SOC växer mer er och era behov

Anpassat
Ett flexibelt och skalbart team dedikerat till din organisation innebär att vi lätt kan anpassa oss till förändringar i arbetsbelastning, prioriteringar och affärsförhållanden.
Kontinuitet
Ett dedikerat team består av permanenta teammedlemmar som arbetar exklusivt för din organisation, vilket leder till en djupare förståelse för din verksamhet, mål och krav.
Skräddarsydd expertis
Du kan bygga ett team med exakt de färdigheter och expertis som behövs av din organisation, vilket säkerställer att du har rätt talang "internt".
Engagemang
Teammedlemmar är engagerade i din organisations långsiktiga framgång eftersom de är en del av ditt team och delar dina mål och värderingar.
Kommunikation
Kommunikationen blir smidig i en dedikerad teamuppsättning när vi arbetar nära tillsammans, vilket minskar missförstånd och felkommunikation.

Fördelar med en dedikerad SOC

Kostnadseffektivitet:
Att ha ett dedikerat SOC-team är en investering, men det brukar vara ett mer kostnadseffektivt val än en delad SOC eftersom anpassningar vanligtvis är dyra och den proaktiva upptäckten av incidenter kan spara pengar för organisationen.
Anpassad Säkerhet:
Säkerhetsåtgärderna skräddarsys efter din organisations specifika behov och risker. Det innebär att säkerhetsprotokoll och verktyg anpassas till din unika IT-miljö och processer.
Regeluppfyllelse och Rapportering:
Vi ser till att din organisations säkerhetskrav uppfylls och att säkerhetsincidenter rapporteras snabbt enligt befintliga riktlinjer och processer.
Snabb Incidenthantering:
När en säkerhetsincident inträffar, säkerställer vårt dedikerade SOC-team snabb och effektiv åtgärd. Vi integrerar med dina nuvarande rutiner för hantering av incidenter och minimerar onödig fördröjning.
Verktyg:
Medan vi är experter på standardlösningar för skydd av slutpunkter såsom Cortex från Palo Alto Networks eller Microsoft Defender, erbjuder vi även flexibilitet. Vår tekniska lösning kan enkelt anpassas med nätverksövervakningsverktyg och andra plattformar för att skapa en integrerad lösning för att hantera hela IT-miljön.
Kontinuerlig Förbättring:
Vi strävar efter ständig förbättring genom att analysera tidigare incidenter och använda den informationen för att föreslå förbättringar av dina säkerhetsåtgärder.